PŘEPRAVNÍ KONTEJNERY

Vyrábíme ocelové přepravní kontejnery pro manuální, strojní a robotické zakládání dílů do linek, pro lodní, automobilovou a vlakovou přepravu dílů. Cílovým zákazníkem je automobilový a strojní průmysl. Jsme schopni vyrobit zadaný kontejner dle požadavku klienta!
Vývoj
V oblasti vývoje jsme orientováni na detaily jednotlivých výrobků v otázce funkčnosti, kvality a spolehlivosti. Náš tým vývoje provede z každé série výrobku ideální vzor pro testovací fázi zákazníkem. Tým vývoje pracuje se zpětnou vazbou k zákazníkovi. Vývoj provádíme v teoretické úrovni v programovém vybavení Autocad a Solid Edge. Cílem je nalézt kvalitní a spolehlivé řešení za rozumnou cenu.
Inovace a repasování
V oblasti inovace vašich stávajících komponentů nabízíme operativní řešení úpravou zastaralých kontejnerů pro nový záměr zákazníka. Jedná se v podstatě o princip recyklace stávajících materiálů podle představy zákazníka. Velice často stačí několik konstrukčních úprav k tomu, aby nový výrobek byl přepravován ve stávajících kontejnerech. To však neznamená, že inovaci bude nutno prosadit za každou cenu. Jsme schopni připravit cenovou kalkulaci na nový i repasovaný výrobek. Zákazník sám finálně rozhodne o volbě řešení.
Administrace
Ke každému výrobku vypracováváme dokumentaci. Standardně dodáváme s výrobkem: rozpočet, fakturaci, 3D výkres celkového pohled bez kót. Fakturace je zároveň doklad pro případnou reklamaci. Garanci na výrobek poskytujeme dle životnosti součástek výrobku, nejdéle však 48 měsíců od předání zboží.
Výrobní kapacita
Výroba v naší firmě je orientována na konečný výsledek. Na přímé výrobě se podílí až 150 zaměstnanců s výrobní kapacitou do 2.000 kusů přepravních kontejnerů středních rozměrů za měsíc s dodací lhůtou do 4 týdnů. Výrobu zcela orientujeme na potřebu klienta.
Čtyřstupňová kontrola
Čtyři stupně kontroly prosazujeme z důvodu podchycení vzniklých negativ výroby nebo zjištění nefunkčnosti zpracování dle požadavků zákazníka. Z průběhu kontrol provádíme s inspektorem kvality zpětné reporty vedoucímu výrobu z důvodu pružnosti při odstraňování jednotlivých stupňů závad.

TECHNOLOGIE A POSTUPY

Návrh ve 3D modelu
Na základě inovací a restrukturalizace jsme přistoupili na provedení zpracování projektové dokumentace na každý druh výrobku. Jsme schopni dle vašich návrhů a požadavků zpracovat výkresovou dokumentaci k zadaným zakázkám v 3D provedení softwarovým vybavením (Autocad a Solid Edge). Tato výkresová dokumentace je vašim vlastnictvím a je zahrnuta v ceně výrobku.
Příprava materiálu
Příprava materiálu směřuje ke splnění podmínek kompletní přípravy výrobku ve stavebnicové verzi. Úsek přípravy výroby je rozdělen do funkčních skupin. Příprava výroby je přímo navázaná na logistiku a provádí kompletní přípravu výroby, včetně zajištění zinkování. V současné době jsme schopni velkoformátového řezání laserem do síly 15 mm. Mezi běžně užívané technologické procesy při přípravě patří: dělení, tvarování, CNS plasma, CNC laser, tryskání, metalizace, obrábění, vrtání, či broušení.
Konstrukce
Konstrukce ocelových dílů je zaměřena na přesnost svařovaných dílů.
Pro dosažení požadované přesnosti a dodržení úhlového rozpětí jsou na každý výrobek vyrobeny přípravky, procházející opakovanou kontrolou podle celkového množství v sérii a členitosti výrobku. Svařování je prováděno ručně, s precizní přesností. U ocelových výrobků, které jsou určeny pro automobilový průmysl je vysoký nárok na přesnost z důvodu následné obsluhy přepravního kontejneru robotem u zákazníka. Svářecí práce provádíme v několika stupních výroby.
Povrchová úprava lakováním
Povrchová úprava lakováním je prováděna dle požadavku zákazníka.
Osvědčila se nám syntetická barva KH13, která zaručuje požadovaný finální stav povrchu za velice příznivou cenu. Samozřejmostí je nanášení základních barev pod barvy vrchní. Požadovanou škálu lesku nebo matu jsme schopni splnit díky dlouholeté spolupráce s výrobcem laků. Barevná škála je dodávána ve standardech RAL. Není pro nás problém využití jiného druhu barvy, například dvousložková, autolak, acetonová, vodu ředitelná, svářecí.
Pro přípravu povrchu využíváme trysk abrazivem v případě, kdy je povrch materiálu nadměrně znečištěn. Tryskem upravujeme povrch materiálu i v případě přípravy na galvanizaci. Nanášení barev provádíme vysokotlakým stříkacím zařízením, které zabezpečuje rovnoměrné rozlití barev na povrch materiálu. V nanášení barev jsme schopni dodržet požadavek zákazníka na sílu laku.
Finální montáž
Finální montáž je realizována ve dvou na sobě nezávislých střediscích.
Kontejner prochází následujícím postupem:
  • Hrubé sestavení výrobku
  • Montáž jednotlivých dílů
  • Vyzkoušení výrobku v ucelené sestavě
  • Revize funkčnosti seřízením jednotlivých dotykových ploch
Po kompletaci výrobku montážním týmem prochází výrobek týmem značkovacím, který výrobek šablonuje, označuje a nanáší štítky dle požadavků zákazníka. Tento tým jako poslední provádí kontrolu za výrobní úsek.

Kontrola

V oblasti kontroly prochází série výrobků kontrolou v rozmezí 10-100% výrobků. K tomu je k dispozici inspektor kvality, který je řízen oddělením technologie. Kontrola probíhá analogovým měření, vizuální kontrolou, v případě požadavku zákazníka i laserem.

OSTATNÍ KOVOVÝROBA

Při volných výrobních kapacitách nabízíme svoji strojírenskou výrobu v uceleném bloku nebo v jednotlivých sekcích viz. Ceník.
Vyrábíme kovové předměty pro dům, dílnu i zahradu např. balkonové či plotové výplně, zahradní i dílenský nábytek, kovové regály, police, věšáky, krbové nářadí, medaile aj. viz. Katalog.
 

RENOVACE A OPRAVY VETERÁNŮ

Dále nabízíme:
  • Drobné opravy a karosářské práce osobních automobilů vč. pískování.
  • Pískování a lakování autodisků.
  • Malou dopravu do 1,5 t (valníkem, dodávkou).